Categories
Projekt

ARVET en långfilm

utsikt
Alva, som lever i Danmark ärver ett gammalt pensionat av sin svenska mormor. Pensionatet har använts som flyktingförläggning under flera år men nu när vågen är över är kommunen angelägen om att lämna tillbaka det till ägaren. Men alla flyktingarna är inte borta,  några lever kvar som laglösa rövare. Manus under utveckling av Solveig Nordlund och Gregor Flakierski