FILMER

Filmen Mannaminne berättar om konstnären Anders Åberg och hans livsverk Mannaminne.

Regi och Produktion Solveig Nordlund

Se filmens trailer på Mannaminnes webbplats

…………………………………………………………….

The film tells the story of the artist Anders Åberg and his life- achievement Mannaminne.

Director and Producer Solveig Nordlund

Anders Åberg sitter vid sin arbetsbänk
Anders Åberg, grundare av Mannaminne.

…………………………………………………………..

Fler filmer av Solveig Nordlund på YouTube.

More of Solveig Nordlunds movies on YouTube.