Premiär på festivalen IndieLisboa i Lissabon den 5 maj 2019 av “Jag är författare till mitt namn”- En film av Solveig Nordlund om den Mozambikanske författaren Mia Couto. Mia Couto berättar om sin barndomsstad Beira som nyligen utplånats av Cyklonen Idai.