Mannaminne på SVT 1 1a maj kl 18.45 och SVTPlay

Filmen handlar om konstnären Anders Åberg och hans livsverk Mannaminne.

1z

The film tells the story of the artist Anders Åberg and his life- achievement Mannaminne.

Director and Producer Solveig Nordlund