Mannaminne

En film av Solveig Nordlund om Anders Åbergs Livsverk från 2014