Hemmet av Solveig Nordlund

En norrländsk jordbrukarfamilj under ett sekel genom dagboksanteckningar och fotografier.